Kaip tu gali padėti Lietuvos vaikams?

Jau rašiau anksčiau, kad 2017 metais išnaudosiu Mamystę kuo daugiau kalbėti apie vaiko teisių situaciją Lietuvoje.

Kol vaiko teisių apsaugos sistema yra lopoma iš pagrindų ir yra vykdoma vaikų globos namų pertvarka, o Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metų vasario 14 dieną, ačiū dievui, priėmė sprendimą, kad fizinės bausmės vaikams yra negalimos, pasižiūrėkime, kaip kiekvienas mūsų gali prisidėti prie esamos situacijos gerinimo.

Kaip tu gali padėti Lietuvos vaikams? mamysteiIliustracijos autorė REdraw.


ĮVAIKINIMAS 

galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus.

Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas – tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

PROCESO TRUKMĖ: maždaug nuo 6 mėn. iki 1 metų (trukmė gali būti ir ilgesnė, priklausomai nuo šeimos lūkesčių norimam įvaikinti vaikui ir kitų svarbių aspektų).

PROCESO EIGA: Pateikiami dokumentai (sveikatos pažymos, prašymai, išrašai ir t. t.) -> patikrinami dokumentai, jei viskas tvarkoje -> dalyvavimas mokymuose, pasiruošimas -> šeima įtraukiama į norinčiųjų įvaikinti sąrašą -> pasiūlomas vaikas -> susipažįstama su vaiku, jis lankomas vaikų namuose -> teismas priima sprendimą -> vaikas atvyksta gyventi namo.

PROCESO KAINA: įvaikinimo procedūra yra nemokama. Gali tekti sumokėti už tam tikrų dokumentų išdavimą ir pan. Įvaikinus yra gaunama vienkartinė išmoka, šiandien lygi – 418 Eur, tokia pati, kaip gimus vaikui. Nėra jokių išankstinių reikalavimų turtui ar pajamoms, t. y. nėra kažkokių ypatingų barjerų. Ir mitas, jog privalu turėti savo būstą, yra neteisingas. Būsima vaiko šeima ir jos pajamos kaskart yra vertinamos individualiai.

KUR KREIPTIS: į savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Tos savivaldybės, kurioje esate deklaravę savo gyvenamąją vietą.

KIEK LAIKO TRUNKA MOKYMAI: 10 susitikimų trunka ne ilgiau negu 3 mėnesius. Organizuojamas 1 susitikimas kartą per savaitę, dažniausiai vakarais, 3–4 akademines valandas. Susitikimai vyksta grupėmis, yra atsižvelgiama į grupės narių poreikius.

Mokymų programa:

 1. Įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK
  2. Darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime
  3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku
  4. Raidos poreikių tenkinimas ir ryšiai
  5. Raidos poreikių tenkinimas
  6. Savosios vertės pajautimas ir šeimos ryšių stiprinimas
  7. Auklėjimas
  8. Pastovių ryšių stiprinimas
  9. Pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas)
  10. Sąmoningo sprendimo priėmimas

Taip pat per mokymus organizuojami ne mažiau kaip du individualūs susitikimai su būsimais globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais (pagal poreikį tokių susitikimų gali būti organizuojama ir daugiau). Atestuoti socialiniai darbuotojai apsilanko pas būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus jų namuose (faktinėje gyvenamojoje vietoje), surenka informaciją, reikalingą rengiant išvadą dėl asmens pasirengimo įvaikinti vaiką.


GLOBA

kai matoma, kad tėvai negali tinkamai prižiūrėti vaiko, jis yra perduodamas globėjams. Šie augina vaiką šeimoje ir yra atsakingi už jį, kitaip tariant, atlieka visas globėjų  pareigas. Globa gali būti nuolatinė ir laikina. Laikinos globos tikslas – sugrįžti vaikui į šeimą. Galimybė grįžti į šeimą yra ir esant nuolatinei globai, tik pastaruoju atveju sprendimą priima teismas.

PROCESO EIGA: Pateikiami dokumentai (sveikatos pažymos, prašymai, išrašai ir t. t.) -> patikrinami dokumentai, jei viskas tvarkoje -> dalyvavimas mokymuose (tuose pačiuose, kaip ir įvaikinant), pasiruošimas -> pasiūlomas vaikas -> susipažįstama su vaiku, jis lankomas vaikų namuose -> priimamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (laikinos globos atveju) arba teismo sprendimas (nuolatinės globos atveju) -> vaikas atvyksta gyventi namo.

KIEK KAINUOJA: procesas nemokamas. Gali tekti sumokėti už tam tikrų dokumentų išdavimą ir pan. Globėjai gauna: 152 Eur mėnesinę išmoką už kiekvieną globojamą vaiką ir gali pasiimti vaiko priežiūros atostogas, jeigu vaikas ne vyresnis nei trejų metų. Vaikas taip pat gauna 152 Eur mėnesinę išmoką.

KUR KREIPTIS: į savo savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.


SVEČIAVIMASIS

pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais.

Svečiuotis gali ne jaunesnis, nei 5-erių metų vaikas. Nes mažesniems vaikams bus sunku suvokti, kad šeima, kuri priima svečiuotis nebus nuolatinė šeima.

Nebūtina susitikti kiekvieną savaitgalį. Svarbu įspėti vaiką ir jo globėją (vaikų globos namus) apie savo planus iš anksto.

KIEK KAINUOJA: procesas nieko nekainuoja.

KĄ TURIU TURĖTI:  Aplinka, kurioje vaikas svečiuosis, turi būti saugi, tvarkinga, atitinkanti jo poreikius ir pan. Atitinkamai pagal vaiko amžių turėtų būti reikalinga, pavyzdžiui, ir automobilio kėdutė, ir užtikrinta, kad vaikas gerai išsimiegotų, taip pat būtini kiti jo amžiaus tarpsniui reikalingi daiktai, priemonės, aplinka, bendravimas ir kt.


SAVANORYSTĖ

Kreipkis į artimiausius vaikų globos namus, vaikų ligoninę, „Gelbėkit vaikus“, Caritą ar vaikų dienos centrą – gal jiems reikia pagalbos? Mano manymu, tai yra pati geriausia vieta pradėti, jeigu galvoje kirba mintis, jog norėtum įvaikinti ar globoti. Mes visi turime kažkokių baimių, mitų, aplinkinių nuomonių, skambančių galvoje. Nueik, susipažink, praleisk laiką su vaikais ir tada pajausi, ką sako širdis.

 

Medžiaga yra paruošta bendradarbiaujant su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Duomenys 2017 metų vasarį yra teisingi. 

 

Šis įrašas neturi komentarų

Jūsų komentaras

Your email address will not be published.